Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] KUBÁČEK L.: Two stage regression model. Math Slovaca 38 (1988), 383-393. MR 0978769 | Zbl 0662.62057
[2] KUBÁČEK L.: Two stage linear model with constraints. Math. Slovaca 43 (1993), 643-658. MR 1273716 | Zbl 0793.62036
[3] KUBÁČEK L.-KUBÁČKOVÁ L.-VOLAUFOVÁ J.: Statistical Models with Linear Structures. Veda, Bratislava, 1995.
[4] KUBÁČEK L.-KUBÁČKOVÁ L.: Statistics and Metrology. Publishing House of Palacký Universitу, Olomouc, 2000. (Czech)
[5] KUBÁČEK L.-KUBÁČKOVÁ L.: Two stage networks with constraints of the type I and II. In: Profesor Josef Vуkutil - 90; Sborník příspěvků spolupracovníků a žáku k devadesátinám pana profesora (K. Raděj, ed.), Hlavní úřad vojenské geografie Praha, Vojenský zeměpisný ústav Praha 2002, pp. 58-72. (Czech)
[6] MAREK J.: Estimation in connecting measurements. Acta Univ. Palack. Olomuc. Fac. Rerum Natur. Máth. 42 (2003), 69-88. MR 2056023 | Zbl 1060.62062
[7] MAREK J.: A digger and surveyor. (From the series "A Statistician's View on Measurement in the Czech and World Literature"), Folia Fac. Sci. Natur. Univ. Masarуk. Brun. Math. 15 (2004), 193-208. MR 2159129
[8] PÁZMAN A.: Nonlinear Statistical Model. Kluwer Academic Press/Ister Science Press, Dordrecht-Boston-London/Bratislava, 1993. MR 1254661
[9] RAO C. R.-MITRA S. K.: Generalized Inverse of Matrices and its Applications. J. Wileу, New York, 1971. MR 0338013 | Zbl 0236.15005
Partner of
EuDML logo