Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] DVORETZKY A., ROGERS C. A.: Absolute and conditional convergence in normed linear spaces. Pгoc. Nat. Acad. 26 (1950), 192-197. MR 0033975
[2] KELLEY J. L., NAMIOKA L.: Lineaг Topological Spaces. Van Nostгand, New Yoгk 1963. MR 0166578
[3] SIERPIŃSKI W.: O wplywie porzadku skladnikow na zbieznosť jednostajna szeregu. Sprawozdania TNW 3 (1910), 353-357.
[4] SIERPIŃSKI W.: Sur la convergence absolument uniforme des séгies de fonctions. Ganita 1 (1950), 97-101 oг Oeuvгes choisies I, PWN, Warszawa 1974, 296-300. MR 0044649
[5] SIKORSKI R.: Funkcje rzeczywiste II. PWN, Warszawa 1959. MR 0105468
[6] БУЛИX Б. 3.: Bвeдeниe в тeopию пoлyyпopядoчeнныx пpocтpaнcтв. Физмaтгиз, Mocквa 1961.
Partner of
EuDML logo