Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] ČECH E.: Bodové množiny. Praha 1936.
[2] EVERETT C. J.: Sequence completion of lattice modules. Duke Math. J., 11, 1944, 109-119. MR 0009592
[3] ФУКС Л.: Частично упорядоченные алгебраические системы. Mocквa 1965. Zbl 1241.70029
[4] JAKUBÍK J., ČERNÁK Š.: Completion of a cyclically ordered group. Czech. Math. J. 37, 1987, 157-174. MR 0875137 | Zbl 0624.06021
[5] NOVÁK V.: Cuts in cyclically ordered sets. Czech. Math. J„ 34, 1984, 322-333. MR 0743497 | Zbl 0551.06002
[6] NOVÁK V., NOVOTNÝ M.: On completion of cyclically ordered sets. Czech. Math. J., 37, 1987, 407-414. MR 0904768 | Zbl 0636.06004
[7] RIEGER L.: O uspořádaných a cyklicky uspořádaných grupách I-III. Věstník král. české spol. nauk, 1946, 1-31; 1947, 1-33; 1948, 1-26.
[8] SWIERCZKOVSKI S.: On cyclically ordered groups. Fund. Math. 47, 1959, 161-166. MR 0110759
Partner of
EuDML logo