Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] B. Novák: Poznámka ke kvadratickým polynomům (A remark on quadratic polynomials). Cas. Pest. Mat. 80 (1955), 486–487. MR 0089215
[2] B. Novák: Poznámka o polynomech s celočíselnými koeficienty (Remark on polynomials with integer coefficients). Cas. Pest. Mat. 82 (1957), 99. MR 0088467
[3] B. Novák: Celye tochki v mnogomernych ellipsoidach (Integral points in hyperellipsoids). Dokl. Akad. Nauk SSSR 153 (1963), 762–764. MR 0159793
[4] V. Červený, F. Hron, B. Novák: Reflection coefficients of plane waves of type PP for weak interfaces. Geofyzikální sborník 153 (1963), 79–142.
[5] V. Červený, B. Novák: Theoretical amplitude curves of waves reflected from Mohorovičič discontinuity for some models of one-layered Earth’s crust. Studia Geoph. et Geod. 8 (1964), 34–44. DOI 10.1007/BF02607047
[6] B. Novák: On lattice points in high-dimensional ellipsoids (Preliminary communication). Comment. Math. Univ. Carol. 7 (1966), 479–484. MR 0204390
[7] B. Novák: A remark on the theory of lattice points in ellipsoids. Comment. Math. Univ. Carol. 8 (1967), 219–230. MR 0213318
[8] B. Novák: Mean value theorems in the theory of lattice points with weight. Comment. Math. Univ. Carol. 8 (1967), 711–733. MR 0231793
[9] B. Novák: Über Gitterpunkte mit Gewichten in mehrdimensionalen Ellipsoiden: Mittelwertsätze. Czech. Math. J. 17 (1967), 609–623. MR 0218321
[10] B. Novák: A remark on the theory of lattice points in ellipsoids II. Comment. Math. Univ. Carol. 9 (1968), 547–561. MR 0244184
[11] B. Novák: Verallgemeinerung eines Peterssonschen Satzes und Gitterpunkte mit Gewichten. Acta Arith. 13 (1967/1968), 423–454. DOI 10.4064/aa-13-4-423-454 | MR 0229577
[12] B. Novák: On lattice points with weight in high-dimensional ellipsoids. Acta Arith. 14 (1967/1968), 371–397. MR 0230683
[13] B. Novák: Mittelwertsätze der Gitterpunktlehre. Czech. Math. J. 19 (1969), 154–180. MR 0237451
[14] B. Novák: Mean value theorems in the theory of lattice points with weight II. Comment. Math. Univ. Carol. 11 (1970), 53–81. MR 0262197
[15] B. Novák: Über Gitterpunkte mit Gewichten in mehrdimensionalen Ellipsoiden. Number Theory (P. Turán ed.), Colloq., János Bolyai Math. Soc., (Debrecen April 4–8, 1968), 2, North-Holland, Amsterdam, 1970, pp. 165–179. MR 0279039
[16] B. Diviš, B. Novák: A remark on the theory of diophantine approximation (Preliminary communication). Comment. Math. Univ. Carol. 11 (1970), 589–592.
[17] B. Diviš, B. Novák: A remark on the theory of diophantine approximation. Comment. Math. Univ. Carol. 12 (1971), 127–141. MR 0285491
[18] B. Diviš, B. Novák: A contribution to the linear homogeneous diophantine approximation. Comment. Math. Univ. Carol. 12 (1971), 551–564. MR 0291090
[19] B. Novák: Mittelwertsätze der Gitterpunktlehre II. Cas. Pest. Mat. 96 (1971), 245–261. MR 0291097
[20] B. Novák: On certain sum in number theory. Comment. Math. Univ. Carol. 12 (1971), 669–685. MR 0308054
[21] B. Novák: Über eine Methode der $\Omega $-Abschätzungen. Czech. Math. J. 21 (1971), 257–279. MR 0292761
[22] B. Novák: Über Gitterpunkte in mehrdimensionalen Ellipsoiden. Zahlentheorie Tagung des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach 15.–21. März 1970 (Tagungsleiter T. Schneider, M. Barner, W. Schwarz eds.) Berichte aus dem Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach, Heft 5, Bibliographisches Institut Mannheim, Wien, Zürich, 1971, pp. 101–108. MR 0308055
[23] B. Novák: On certain sum in number theory III. Comment. Math. Univ. Carol. 13 (1972), 763–775. MR 0330081
[24] B. Novák: Über Gitterpunkte in mehrdimensionalen Ellipsoiden. Czech. Math. J. 22 (1972), 495–507. MR 0308055
[25] B. Novák: Lattice points in moredimensional ellipsoids. Trudy Mat. Inst. Steklova 132 (1973). MR 0342480
[26] B. Novák: Mittelwertsätze der Gitterpunktlehre III. Czech. Math. J. 23 (1973), 467–482. MR 0319927
[27] B. Novák, Š. Znám: Disjoint covering systems. Am. Math. Monthly 81 (1974), 42–45. DOI 10.1080/00029890.1974.11993496 | MR 0332632
[28] B. Novák: Remark on periodic solutions of a linear wave equation in one dimension. Comment. Math. Univ. Carol. 15 (1974), 513–519. MR 0355354
[29] B. Novák: On a certain sum in number theory II. Trans. Am. Math. Soc. 195 (1974), 357–364. DOI 10.1090/S0002-9947-1974-0435002-1 | MR 0435002
[30] B. Diviš, B. Novák: On the lattice points theory of multidimensional ellipsoids. Acta Arith. 25 (1973/1974), 199–212.
[31] B. Novák: A remark to a paper of J. F. Koksma “On Niven’s proof that $\pi $ is irrational”. Nieuw Arch. Wisk. 23 (1975), 195–197. MR 0406941
[32] B. Novák: Celye tochki v mnogomernych ellipsoidach (Integral points in hyperellipsoids). Presented at the All-Union Conf. on Number theory (Vilnius, 1974), Mat. Zametki 17 (1975), 669–679. MR 0406964
[33] B. Novák: O elementárním důkazu prvočíselné věty (On the elementary proof of the prime number theorem). Cas. Pest. Mat. 100 (1975), 71–84.
[34] B. Novák: New proofs of a theorem of Edmund Landau. Acta Arith. 31 (1976), 101–105. DOI 10.4064/aa-31-2-101-105 | MR 0419392
[35] B. Novák: On lattice points in multidimensional ellipsoids: problems of centers. J. Number Theory 8 (1976), 12–39. DOI 10.1016/0022-314X(76)90018-4 | MR 0406965
[36] B. Novák: Lattice points in high dimensional ellipsoids. Topics in Number Theory, Proc. Colloq. (Debrecen 1974); Colloq. Math. Societatis János Bolyai, Vol. 13, North-Holland, Amsterdam, 1976, pp. 233–244. MR 0476676
[37] B. Novák: Celye tochki v mnogomernych ellipsoidach (Lattice points in hyperellipsoids), International conference on analytical methods in number theory and analysis (Moscow, 1981). Trudy Mat. Inst. Steklova 163 (1984), 191–195. MR 0769867
[38] B. Novák: Celye tochki v mnogomernych ellipsoidach (Lattice points in hyperellipsoids). Number Theory, Summer school on number theory, held at Chlébské, Czechoslovakia, September 5–9, 1983, (Skula, L. ed.), J. E. Purkyně University, Faculty of Sciences Brno, 1985, 102 pp., 34–43.
[39] J. Hurt, B. Novák, W. Wertz: Invariantly optimal look on reliability estimation in the exponential case. Stat. Decis. 13 (1995), 193–197. MR 1342738
[40] A. A. Karatsuba, B. Novák: Arifmeticheskie zadachi s chislami specialnovo vida (Arithmetic problems with numbers of a special type). Mat. Zametki 66 (1999), 315–317.
[41] B. Novák: Některé vlastnosti čísel $Q_n=2^n+1$ (Some properties of numbers $Q_n=2^n+1$). Unpublished manuscript.
[42] B. Novák, M. Vlach: Programování pro samočinné počítače pro II. a III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol se zaměřením na programování a obsluhu počítacích strojů. (Computer Programming for 2nd and 3rd grades of computer oriented high schools). SPN, Praha, 1967, pp. 249.
[43] B. Novák: Dodatek (Appendix). 22 pp., Příklady k teorii Lebesgueova integrálu (Examples to the Theory of Lebesgue Integral) (J. Lukeš ed.) Lecture Notes, SPN, Praha, 1968.
[44] L. Borovanský, B. Novák, M. Vlach: Programování pro samočinné počítače (Computer Programming). SPN, Praha, 1969, pp. 240.
[45] J. Lukeš, J. Milota, B. Novák, et al.: Referáty a praktika z matematické analýzy (Suplementary Reading from Mathematical Analysis). Univerzita Karlova, Praha, 1970, pp. 225.
[46] J. Lukeš, J. Milota, B. Novák, et al.: Problémy z matematické analýzy (Problems from Mathematical Analysis). Lecture Notes, SPN, Praha, 1972, pp. 240.
[47] B. Novák: Vybrané partie z teorie čísel (Selected Chapters from Number Theory). Lecture Notes, SPN Praha, 1972.
[48] B. Novák: Funkce komplexní proměnné pro učitelské studium MFF UK (Functions of Complex Variable for University Education of High School Teachers). Lecture Notes, SPN, Praha, 1973, pp. 208.
[49] J. Fořt, B. Novák, O. Odvárko: Matematika pro gymnázia (Mathematics for High Schools). Sešit 3 (Book 3), SPN Praha, 1978, pp. 265.
[50] B. Novák: Mřížové body ve vícerozměrných elipsoidech (Lattice points in multi-dimensional ellipsoids). Diploma thesis, Advisor: Vojtěch Jarník, MFF UK Praha, 1961.
[51] B. Novák: Mřížové body ve vícerozměrných elipsoidech s vahou (Lattice points in multi-dimensional ellipsoids with weight). CSc. thesis, Advisor: Vojtěch Jarník, MFF UK Praha, 1966.
[52] B. Novák: Věty o střední hodnotě mřížových bodů v elipsoidech (Mean value theorems in the theory of lattice points in ellipsoids). Habilitation thesis, MFF UK Praha, 1969.
[53] B. Novák: Mřížové body ve vícerozměrných elipsoidech (Lattice points in multi-dimensional ellipsoids). DrSc. thesis, MFF UK Praha, 1980.
[54] J. Lukeš, J. Milota, B. Novák: K pedagogické práci katedry matematické analýzy (To the pedagogical activity of the Department of the Mathematical Analysis). Sborník vybraných statí z vědecké konference MFF UK (13.–14.5.1972), Univerzita Karlova, Praha, 1972.
[55] B. Novák: Za profesorem Vojtěchem Jarníkem (In memoriam Professor Vojtěch Jarník). Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 16 (1971), 1–5. MR 0439543
[56] S. Fučík, J. Milota, B. Novák: O práci katedry matematické analýzy s nadanými posluchači (On the work of the Department of Mathematical Analysis with gifted students). Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 16 (1971), 181–186.
[57] J. Kurzweil, B. Novák: Profesor Vojtěch Jarník zemřel (Professor Vojtěch Jarník has died). Cas. Pest. Mat. 96 (1971), 307–337. MR 0289241
[58] J. Kurzweil, B. Novák: Professor Vojtěch Jarník ist gestorben. Czech. Math. J. 96 (1971), 493–524. MR 0289242
[59] J. Kurzweil, B. Novák: Profesor Vojtěch Jarník zemřel (Profesor Vojtěch Jarník has died). Apl. Mat. 16 (1971), 391–394. MR 0289243
[60] B. Novák: O sedmém Hilbertově problému (On Hilbert’s seventh problem). Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 17 (1972), 245–256.
[61] B. Novák, Š. Schwarz: Vojtěch Jarník (22.12.1897–22.9.1970). Acta Arith. 20 (1972), 107–115. DOI 10.4064/aa-20-2-107-115 | MR 0307862
[62] B. Novák: O osmém Hilbertově problému (On Hilbert’s eighth problem). Pokroky Mat. Fyz. Astron. 18 (1973), 9–17.
[63] V. Jarník: Diferenciální rovnice v komplexním oboru (Differential Equations in Complex Domain). B. Novák ed., Academia, Praha, 1975. MR 0460758
[64] B. Novák: O sedmnáctém Hilbertově problému (Hilbert’s seventeenth problem). Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 20 (1975), 154–158.
[65] B. Novák, J. Morávek: Vzpomínka na MO (Memories to Mathematical Olympiad). Dvacet pět let matematické olympiády v Československu (25 years of Mathematical Olympiad in Czechoslovakia) Mladá Fronta, Praha, 1976, pp. 55–57.
[66] B. Novák et al.: Vědecká práce posluchačů na katedře matematické analýzy a jejich aplikací MFF UK (Scientific work of students on the Department of Mathematical Analysis and its Applications of the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University). Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 23 (1978), 27–31.
[67] B. Novák ed.: Matematika (Mathematics). Vědecká konference Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (Praha, 3.–5. dubna 1978) (Proceedings of the Scientific conference of the Faculty of Mathematics and Physics of Charles University, Prague, April 3–5, 1978), Univerzita Karlova, Praha, 1979, pp. 186.
[68] J. Mawhin, J. Nečas, B. Novák: Zemřel docent Svatopluk Fučík (Docent Svatopluk Fučík has died). Cas. Pest. Mat. 105 (1980), 91–101. MR 0560761
[69] J. Mawhin, J. Nečas, B. Novák: In memoriam Professor Svatopluk Fučík. Czech. Math. J. 105 (1980), 153–162. MR 0565918
[70] B. Novák: $1+1=3$? Tvorba 46 (1989), no. 7.
[71] B. Novák: Jednota v letech 1987–1990 a v současných podmínkách (Mathematical Society in Years 1987–1990 and under Contemporary Conditions). Sjezdový sborník JČSMF (Proceedings of the Congress of the Czech. Math. Society), Praha, 1990, pp. 9–11.
[72] B. Novák: Opět o Riemannově dzeta funkci (Once again on the Riemann zeta function). Pokroky Mat. Fyz. Astronom. 38 (1993), 7–13. MR 1235093
[73] B. Novák ed.: Life and work of V. Jarník. Prometheus, Praha, 1999.
[74] F. Fricker: Einführung in die Gitterpunktlehre. Birkhäuser, 1998. MR 0673938
[75] A. A. Karatsuba: Pamjati Professora B. Novaka (In memoriam Professor B. Novák). Unpublished contribution delivered by A. A. Karatsuba on the Conference on number theory, dedicated to the memory of B. Novák, Prague, 21.11.2003.
[76] Břetislav Novák 2.3.1938–18.8.2003. Informace MVS 59 (prosinec 2003),  6.
Partner of
EuDML logo