Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] WALTMAN P.: Oscillation cгiteria for third order nonlinear differential equations. Pacif. J. Math, 2, 1966, 385-389. MR 0200531
[2] ŠOLTÉS V.: Asymptotické a oscilatorické vlastnosti riešení nelineáгnej diferenciálnej rovnice tгetieho гádu. In: Zborník vedeckých prác VŠT v Košiciach (v tlači).
Partner of
EuDML logo