Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] SZEGÖ G.: Ortogolal'nyje mnogočleny. Moscow 1962.
[2] KOROUS J.: Vybrané stati z matematiky. Ortogonální funkce a ortogonální polynomy. Praha 1958.
[3] KOROUS J.: O jistém zobecnění Hermiteových polynomu. Praha, 1959 (Sborník VŠD).
[4] KOROUS J.: Über Reihenentwicklungen nach verallgemeinerten Laguerreschen Polynomen mit drei Paгametern. Věstník Král. čes. společnosti nauk, Praha 1937.
[5] KOROUS J.: Über Entwicklungen der Funktion einer reellen Veränderlichen in Reihe einer gewissen Klasse orthogonaleг Polynome im unendlichen Intervalle. Praha 1917 (Věstník Král. čes. společnosti nauk).
Partner of
EuDML logo