Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] BOBROWSKI D.: Asymptotyczne wlasności rozwiazań pewnego równania róźniczkowego nieliniowego n-tego rzedu. Fasciculi Math., 3, 1967, 67-79.
[2] KIGURADZE I. T.: On the Oscillation of Solutions of the Equation $d^mu/dt^m + a(t)|u|^m \sign u = 0$. Matem. Sborn., 2, 1964, 172-187 (Russian). MR 0173060 | Zbl 0135.14302
[3] MARUŠlAK P.: Note on the Ladas' Paper on Oscillation and Asymptotic Behavior of Solutions of Differential Equations with Retarded Argument. J. diff. Equations, 1, 1973, 150-156.
[4] MARUŠlAK P.: The Differential Equation with Retarded Argument Asymptotically Equivalent to the Equation y(n) = 0. Mat. Čas., 1, 1974, 45-54 (Russian).
[5] MARUŠlAK P.: Oscillation of Solutions of Nonlinear Delay Differential Equations. Mat. Čas., 4, 1974, 371-380. MR 0399620
[6] ODARICH O. N.: On Asymptotic Behavior of Solutions of Nonlinear Differential Second Order Delay Equation. Dopov. AN URSR 8, 1968, 712-715 (Ukrainian). MR 0249765
[7] ODARICH O. N., SHEVELO V. N.: On Asymptotic Behavior of Monotonous Solutions of Nonlinear Differential Second Order Delay Equations. Dopov. AN URSR 12, 1971, 1072-1075 (Ukrainian).
[8] ODARICH O. N., SHEVELO V. N.: Some Problems of Asymptotic Behavior of Solutions of Nonlinear Differential Equations with Retarded Argument. Diff. Uravn., 4, 1973, 637-646 (Russian).
[9] ODARICH O. N, SHEVELO V. N.: Some Theorems on Existence of Nonoscillating Solutions for Nonlinear Differential Delay Equations. Dopov. AN URSR, 4,1974, 307-310 (Ukrainian).
Partner of
EuDML logo