Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] KUBÁČEK L., ŠUJAN Š.: Základné poznatky štatistickej teórie odhadu. Vydavateľstvo RUK, Bratislava 1975.
[2] KUBÁČEK L., WIMMER G., VOLAUFOVÁ J.: Matematické metódy teórie odhadov v metronomike. Záverečná správa čiastkovej úlohy štátneho pгogгamu základného výskumu III-7-1/1, Ústav teórie merania SAV, Bratislava 1975.
[3] RAO R. C.: Lineaг statistical inference and its applications. John Wiley, New York 1965. MR 0221616
[4] RAO R. C., MITRA S. K.: Generalized inveгse of matrices and its applications. John Wiley, New York 1971.
Partner of
EuDML logo