Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Grygar, Jiří: Sedmdesátiny prof. Martina Černohorského. Krajčo, Ján: Doc. RNDr. Stanislav Kolník, CSc. šesťdesiatpäťročný. Krajčo, Ján: Profesor Stanislav Ondrejka - šesťdesiatnik. Hromkovič, Juraj: Jozef Gruzka šesťdesiatročný. Fischer, Jan: Za Pavlem Vítem. Lukáč, Pavel: Dislocations '93. Gavalcová, Tatiana: Matematici na SEFI seminári. Lukáč, Pavel: 5. konference Predikce '93.
Partner of
EuDML logo