Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Duchoň, Miloslav; Dvurečenskij, Anatolij; Chovanec, Ferdinand: K životnému jubileu profesora Beloslava Riečana. Malíšek, Vladimír [a spolupracovníci]: K životnímu jubileu univerzitního profesora Jana Peřiny. Brockmeyerová-Fenclová, Jitka: Budoucnost potřebuje fyziku - 150 let německé fyzikální společnosti. Štoll, Ivan; Vrána, Leopold: Jaderný parník na Vltavě. Květoňová, Božena: Zpráva o 15. semináři o geometrii a počítačové grafice. Folta, Jaroslav: XIV. sympozium o vědeckých historických přistrojích Praha 23.-28.9.1995.
References:
[1] Pánek, A.: Dr. František Josef Studnička. Nástin jeho života i činnosti. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky 33 (1904), 369–480.
[2] Secká, M.: Vojta Náprstek a Americký klub dam. Res Musei Pragensis, Měsíčník Muzea hlavního města Prahy 4 (1994), č. 9.
[3] Šolle, Z.: Vojta Náprstek a jeho doba. Praha 1994.
[4] Památník třicetileté činnosti bývalého Amerického klubu dam v Praze (1865–1895), jejž založil Vojta Náprstek. K památce jeho 70. narozenin. F. Šimáček, Praha 1896.
Partner of
EuDML logo