Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Láníček, Josef: Za profesorem Václavem Štěpánským. Dušek, František: Profesor Miloš Jelínek sedmdesátníkem. Hašek, Karel: Šedesátiny docenta Karla Mišoně.
Partner of
EuDML logo