Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Černohorský Martin: Odešel profesor Zahradníček. Šimek Josef: Doc. Dr. Miloslav Zedek šedesátníkem. Běloun František: O využití výsledků pokusného vyučování v tradičním učivu. Glivický Josef: Porada kateder matematiky pedagogických fakult v Olomouci. Horák Milan: Informace o vzniku československé spektroskopické společnosti při ČSAV.
Partner of
EuDML logo