Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Pekárek, L.: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 18 (1973), 76–89.
[2] Chudoba, J., Leitner, R., Suk, M.: Hledání top kvarku v experimentech na urychlovačích částic. Pokroky MFA č. 5 (1995).
[3] Kahuda, F.: Superinfragravitační sjednocení sil a fundamentální záření hmot. Závěrečná výzkumná zpráva. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta chemického inženýrství, Praha, srpen 1985.
Partner of
EuDML logo