Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] S. V. Kovalevskaja, Vospominanija i pis’ma. Izdatělstvo AN SSSR, 1951.
[2] Srovnal, A.: Sto let od narození S. V. Kovalevské. Rozhledy matematicko-přírodovědecké 29 (1949/50), č. 4, 97–101.
Partner of
EuDML logo