Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Libovický, S.: Sisyfa čeká sisyfovská práce. PMFA 40 (1995), č. 6, str. 330.
[2] Vacek, K., Nauš, J.: Vybrané partie z fyziky pro biology. Academia, Praha 1986, str. 104.
[3] Vacek, K.: Fyzika, pověry a pseudovědy. Věda a život (1989), č. 12, str. 1.
Partner of
EuDML logo