Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Malíšek, Vladimír: Zemřel Profesor dr. Miroslav V. Jiroušek. Doubrava, Pavel: Šedesátiny Člena korespondenta Miloše Matyáše. Gatial, Ján: Čulý šesťdesatnik. Pospíšil, Jaroslav: K padesátinám dr. Vladimíra Malíška. Sedláček, Jiří: Filatelistická zásilka z Polska.
Partner of
EuDML logo