Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Matyáš, Miloš: K sedmdesátinám dr. Rozsívala. Kraemer, Emil: Vzpomínáme na docenta Jana Vyšína. Šantavý, Ivan: Odešel Zdeněk Knittl. Čižmár, Ján: Za docentom Syptákom. Zimmermann, Karel: Vzpomínkový seminář u příležitosti 10. výročí úmrtí docenta Ladislava Koubka.
Partner of
EuDML logo