Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Školství v pohybu — výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně-vzdělávací soustavy v letech 1995/96. MŠMT ČR a Ústav pro informace ve vzdělávání, 1996.
[2] Averbuch, P.: Jobs — A Crisis for Everyone. Europhysics News, 27 (1996), 166.
Partner of
EuDML logo