Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Baťka, M.: Současný stav objektivní předpovědi počasí. Globální spektrální modely a jejich využití v meteorologii. Meteorol. Zpr. 47 (1994), č. 5, s. 135–141.
[2] Baťka, M.: Současný stav objektivní předpovědi počasí. Regionální předpověď počasí I. Meteorol. Zpr. 49 (1996), č. 1, s. 22–27.
[3] Baťka, M.: Současný stav objektivní předpovědi počasí. Regionální předpověď počasí II. Meteorol. Zpr. 49 (1996), č. 2, s. 39–46.
[4] Baťka, M.: Současný stav objektivní předpovědi počasí. Regionální předpověď počasí III. Meteorol. Zpr. 49 (1996), č. 3, s. 65–72.
[5] Baťka, M.: Osobní sdělení.
[6] Charney, J. G., Fjrtoft, J., von Neumann, J.: Numerical integration of the barotropic vorticity equation. Tellus 2 (1950), s. 237–254. MR 0042799
[7] Charney, J. G.: The feasibility of a global observation and analysis experiment. Bull. Amer. Meteor. Soc. 47 (1966), s. 200–220.
[8] Dymnikov, V. P., Filatov, A. N.: Stability of large-scale atmospheric processes. Leningrad, Gidrometeoizdat (1990), 236 s.
[9] Gleick, J.: Chaos: Making a new science. New York, Viking (1987), 352 s. MR 1010647 | Zbl 0706.58002
[10] Grassberger, P., Procaccia, I.: Estimating of the Kolmogorov entropy from a chaotic signal. Phys. Rev. A 28 (1983), s. 2591–2593.
[11] Horák, J., Krlín, L.: Deterministický chaos a matematické modely turbulence. Praha, Academia (1996), 444 s.
[12] Janoušek, M.: Pravděpodobnostní předpovědi v Evropském centru pro střednědobou předpověď počasí. Meteorol. Zpr. 47 (1994), č. 5, s. 154–156.
[13] Kalvová, J., Moldan, B.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů. Praha, Karolinum (1996), 161 s.
[14] Lorenz, E. N.: Three approaches to atmospheric predictability. Bull. Amer. Meteor. Soc. 2 (1969), s. 345–349.
[15] Lorenz, E. N.: Atmospheric predictability experiments with a large numerical model. Tellus 34 (1982), s. 505–513.
[16] Lorenz, E. N.: Irregularity: a fundamental property of the atmosphere. Tellus 36 A (1984), s. 98–110.
[17] Molteni, F., Buizza, R., Palmer, T. N., Petroliagis, T.: The ECMWF Ensemble Prediction System: Methodology and validation. Q. J. R. Meteorol. Soc. 122 (1996), s. 73–119.
[18] Mureau, R., Molteni, F., Palmer, T. N.: Ensemble prediction using dynamically conditioned perturbations. Q. J. R. Meteorol. Soc. 119 (1993), s. 299–323.
[19] Palmer, T.: A weather eye on unpredictability. New Scientist 11, November, (1989), s. 56–60.
[20] Richardson, L. F.: Weather prediction by numerical process. University Press, Cambridge (1922), 236 s. MR 2358797
[21] Raidl, A.: Determinismus, nahodilost a prediktabilita atmosférických procesů. Doktorská disertační práce. Praha, MFF UK (1995), 156 s.
[22] Raidl, A.: Estimating the fractal dimension, K2 entropy and the predictability of the atmosphere. Czech. J. Phys. 46 (1996), s. 293–328. MR 1392083
[23] Raidl, A.: Search for chaos in atmospheric dynamics by means of non-linear time series analysis. In: J. Horák, L. Krlín: Deterministic chaos and turbulence: theory and application. Připravováno pro Springer-Verlag.
[24] Simmons, A. J., Mureau, R., Petroliagis, T.: Error growth and estimates of predictability from the ECMWF forecasting system. Q. J. R. Meteorol. Soc. 121 (1995), s. 1739–1771.
[25] Smagorinsky, J.: Problems and promises of deterministic extended range forecasting. Bull. Amer. Meteor. Soc. 50 (1969), s. 286–311.
[26] Sobíšek, a kolektiv: Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Praha, MŽP (1993), 594 s.
[27] Takens, F.: Detecting strange attractor in turbulence. In: Lecture notes in mathematics. 898, Berlin, Springer (1981), s. 366–381. MR 0654900
[28] Wiin-Nielsen, A.: Nonlinear studies of quasi-geostrophic systems. Physica D 77 (1994), s. 33–59.
Partner of
EuDML logo