Previous |  Up |  Next

Article

Title: Úkoly a cíle fyzikální pedagogické sekce JČSMF při rozvoje fyzikálního vzdělávání (Czech)
Title: Tasks and aims of Pedagogical Physical Section of the Union of Czechoslovak Mathematicians and Physicists in the development of education in physics (English)
Author: Lepil, Oldřich
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 23
Issue: 5
Year: 1978
Pages: 288-293
.
Category: physics
.
Note: Předneseno na Konferenci o vyučování fyzice v období vědeckotechnické revoluce, Olomouc 21.-23.9.1977. (Czech)
Note: Presented to the Conference on Teaching Physics in the Period of Scientific-technical Revolution in Olomouc, September 21-23, 1977. (English)
.
Date available: 2010-11-17T11:02:01Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138211
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_23-1978-5_9.pdf 940.8Kb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo