Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Ota Setzer: Zpráva o 56. plenárním zasedání německé společnosti k podporování matematicko-přírodovědeckého vyučování v Norimberku. Emil Kraemer: Akademik Josef Novák šedesátníkem.
Partner of
EuDML logo