Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Mikulčák, Jiří: Zemřel doc. RNDr. Jaroslav Šedivý, CSc. Kudela, Karel: Významné životné jubileum profesora Juraja Dublinského. Janyška, Josef: Prof. Karel Svoboda sedmdesátiletý. Potocký, Ladislav: Prof. Juraj Daniel-Szabo sedemdesiatročný. Drobná, Olga : K sedemdesiatinam docentky Julie Žilinkovej. Netuka, Ivan; Veselý, Jiří: Významné životní jubileum prof. dr. Ilji Černého, DrSc.
Partner of
EuDML logo