Previous |  Up |  Next

Article

Title: O jednotném fysikálním obrazu světla, o nevyčerpatelnosti hmoty a o některých problémech teorie elementárních částic (Czech)
Title: On unified physical view of light, on inexhaustibility of matter and on some problems in theory of elementary particles (English)
Title: Об единой физической картине мира, неисчерпаемости материи и некоторых проблемах теории елементарных частиц (Russian)
Author: Ivaněnko, D. D.
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 4
Issue: 6
Year: 1959
Pages: 709-723
.
Category: history
.
Note: Z časopisu Voprosy filosofii (1959), č. 6, volně přeložil Josef Veselka. (Czech)
Note: Translated and abridged from Voprosy filosofii (1959), no. 6, by Josef Veselka. (English)
.
Date available: 2010-06-21T09:53:11Z
Last updated: 2012-08-24
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138388
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_04-1959-6_10.pdf 1.937Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo