Previous |  Up |  Next

Article

Title: Výtvarné umění a výuka fyziky aneb O vymítání humanizace humanizací (Czech)
Title: Beaux art and the education in physics or On exorcizing of humanisation by humanisation (English)
Author: Langer, Jiří
Author: Pinkavová, Zdeňka
Language: Czech
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 40
Issue: 4
Year: 1995
Pages: 218-225
.
Category: physics
.
Note: Základem článku byla seminární práce druhé autorky k přednášce J. Langera "Fyzikální obraz světa" na MFF UK s částečnou finanční podporou Fondu rozvoje vysokých škol grantem FR-0710. (Czech)
Note: Based on the seminal report of the second author on J. Langer's lecture "Fyzikální obraz světa" at the Faculty of mathematics and physics of Charles University. Supported partly by grant of FRVŠ 0710. (English)
.
Date available: 2010-12-11T13:54:27Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/138428
.
Reference: [1] Snow, C. P.: The Two Cultures and The Second Look.Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1964.
Reference: [2] Eisenstaedt, J.: A propos de cubisme et de relativité: d’Einstein à Picasso ...Arts and sciences, M. Sicard ed. Paris (bude publikováno).
Reference: [3] : .Einstein Archives 57–039; 041.
Reference: [4] Düchting, H.: Vasilij Kandinskij.Benedikt Taschen Verlag, Köln, Slovart, s. r. o., Bratislava, 1993.
Reference: [5] Langer, J.: Fyzika jako součást kultury.Pokroky mat. fyz. astr. 33 (1988), 7.
Reference: [6] Gombrich, E. H.: Příběh umění.Odeon, Praha 1990.
Reference: [7] Kline, M.: Mathematics in Western Culture.Oxford Univ. Press, Oxford, London, N. Y. 1971. MR 0061056
Reference: [8] Horský, Z.: Pražský orloj.Panorama, Praha 1988.
Reference: [9] Muther, R.: Dějiny malířství.Šolc a Šimáček, Praha.
Reference: [10] Langer, J.: Věda ve stylu Pompadour.Vesmír 69 (1990), 631.
Reference: [11] Vitruvius: Deset knih o architektuře.Svoboda, Praha 1979.
Reference: [12] Verlet, L.: La malle de Newton.Gallimard, Paris 1993.
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_40-1995-4_7.pdf 1.290Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo