Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Hricišáková, Daniela: Profesor Marko Švec sedemdesiatpäťročný. Kačur, Jozef; Poláčik, Peter: Pavol Brunovský šesťdesiatročný. Vostrý, Petr; Stulíková, Ivana: Profesor Pavel Lukáč šedesátníkem. Chrapan, Ján: Docent Ján Oravec šesťdesiatročný. Velichová, Daniela: Šiesta medzinárodná konferencia o počítačovej grafike a deskriptívnej geometrii.
Partner of
EuDML logo