Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Černý, Jaroslav: 75 let profesora Karla Rektorysa. Šolc, Martin: Vladimír Vanýsek 8.8.1926-27.7.1997. Hančl, Jaroslav: Matematická soutěž vysokoškoláků. Kočandrlová, Milada: 5. konference studentů škol VŠTEZ o matematice. Matyáš, Miloš: Věda a technika Rudolfínské doby. Matyáš, Miloš: Nový evropský fyzikální časopis. Kroc, Jiří: Prezentace programu statistika 97.
Partner of
EuDML logo