Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kolektiv katedry matematiky PF v Plzni: Sedmdesátiny prof. Jiřího Kůsta. Dušek, František: Hrst vzpomínek k sedmdesátinám prof. Františka Veselého. Lepil, Oldřich: Životní jubiluem prof. Josefa Fuky. Grygar, Jiří: 3. celostátní seminář o stelární astronomii.
Partner of
EuDML logo