Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Vystavěl, Boris: Analogové počítače ve výuce. Niederle, Jiří: Mezinárodní kolokvium o elementárních částicích v Liblicích. Chrapan, Ján: Konferencia o meraní nízkych akrivít. Grygar, Jiří: Seminář o stelární astronomii a astrofyzice.
Partner of
EuDML logo