Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Smítal, Jaroslav: Profesor Tibor Šalát jubiluje. Wyslych, Jiří: Dr. Jiří Váňa šedesátiletý. Tlustý, Pavel: Práce s talentovanými matematiky.
References:
[1] Brdička, M., Hladík, A.: Teoretická mechanika. Academia, Praha, 1987. MR 0934921
[2] Uhlířová, L.: Matematické termíny typu jacobián, laplaceián. Naše řeč, 4, 1995.
[3] Trkal, V.: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa. NČSAV, Praha, 1956.
[4] Kvasnica, J.: Mechanika. Academia, Praha, 1988.
[5] Kučera, B.: Základy mechaniky tuhých těles. JČMF, Praha, 1921.
[6] Landau, L. D., Lifšic, E. M.: Teoretičeskaja fizika. Tom 1: Mechanika. Nauka, Moskva, 1965. MR 0183138
[7] Schaefer, C.: Einführung in die theoretische Physik. Erster Band. Walter de Gruyter & Co., Berlin, 1929.
[8] Berkeley Physic Course, vol. 1: Mechanics. McGraw-Hill. Ruský překlad: Berkleevskij kurs fiziki. Tom 1. Mechanika. Nauka, Moskva, 1971.
[9] Orear, J.: Physics. Macmillan Publishing Co., New York, London. Ruský překlad: Dž. Orir: Fizika. Moskva, Mir, 1981.
[10] Friš, S. E., Timoreva, A. V.: Kurs fysiky 1. NČSAV, Praha, 1953.
[11] Horák, Z., Krupka, F.: Fyzika. SNTL, Praha, 1981. MR 0608614
[12] Urgošík, B.: Fyzika. SNTL, Praha, 1987.
[13] Závěrečné materály semináře Problémy didaktiky základních zákonů fyziky. Red. M. Černohorský a kol. Brno, 16. – 17. 2. 1979.
[14] Šanderová, V., Kracík, J.: Fyzika. SNTL, Praha, 1989.
[15] Novák, V.: Fysika 1. JČMF, Praha, 1929.
[16] Slovník školské fyziky. SPN, Praha, 1988.
[17] Votruba, V., Muzikář, Č.: Teorie elektromagnetického pole. 2.vyd. NČSAV, Praha, 1958.
[18] Panofsky, W., Phillips, M.: Classical Electricity and Magnetism. Addison–Wesley, Cambridge. Ruský překlad: V. Panovskij, M. Filips: Klassičeskaja elektrodinamika. GIFML, Moskva, 1963. MR 0072717
[19] Brdička, M.: Mechanika kontinua. NČSAV, Praha, 1959.
Partner of
EuDML logo