Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Chytilová, Marta: Zpráva o 7. konferenci o astronomickém vzdělávání konané ve dnech 30.6. až 3.7.1992 v Brně. Kluiber, Zdeněk: V. ročník turnaje mladých fyziků.
References:
[1] Kluiber, Z.: IV. ročník Turnaje mladých fyziků. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie, roč. 36 (1991), č. 6, str. 356–357.
Partner of
EuDML logo