Previous |  Up |  Next

Article

References:
[1] Bodansky, D.: Global warming and clean electricity. Plasma Phys. and Contr. Fusion, Vol. 33 (1991), 1489.
[2] StromTHEMEN 11/92. str. 3. IZE (Informationszentrale der Elektrizitätswirtschaft e.V.), Frankfurt am Main, November 1992.
[3] Rose, D. J., Clark, M.: Plasma and controlled fusion. Překlad do ruštiny, Gosatomizdat, Moskva 1963.
[4] Ricci, R. A., Sindoni, E., Marco, F. De: Conference Proceedings Vol. 24 “Understanding Cold Fusion Phenomena”. SIF, Bologna 1989.
[5] Lukjanov, S. Ju.: Gorjačaja plasma i upravljaemyj termojadernyj sintez. Nauka, Moskva 1975.
[6] Lawson, J. D.: Proc. Phys. Soc. B70 (1957), 6.
[7] Limpouch, J.: Inerciální termonukleární fúze a perspektivy jejího energetického využití. Energetika 42 (1992), č. 4, 109.
[8] Rebut, P. H.: Impact of JET Results on the Concept of a Fusion Reactor. Rep. JET-P(91)23.
[9] Čs. časopis pro fyziku. 42 (1992), Příloha čísla 3, str. P1–P30 (materiály ze semináře „Termojaderná fúze — stav v roce 1991“).
[10] The JET Team: Fusion Energy Production from a Deuterium-Tritium Plasma in the JET Tokamak. Rep. JET-P(91)66.
[11] ITER Newsletter. Vol. 4 (1991), No 4, 13.
Partner of
EuDML logo