Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Zomrel docent Juránek. Mareš, Jan: Za profesorem Apfelbeckem. Kuckuk, Mayer: Německá fyzikální společnost: K otázkám struktury oboru fyzika na univerzitách a vědeckách vysokých školách v nových spolkových zemích. 150 let nakladatelství Springer. Mandl, Petr: Založení české společnosti aktuárů.
Partner of
EuDML logo