Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Rozsíval, Miroslav: Sedmdesátiny universitního profesora Dr. Miloslava Valoucha. Šternberk, J., Havránek, A., Sedlák, B.: Prof. Dr. Jaromír Brož pětašedesátiletý. Marková, Libuše, Klucký, Dalibor: K životnímu jubileu prof. Dr. Josefa Šimka. Černá, G.: Jubileum prof. Miroslava Brdičky.
Partner of
EuDML logo