Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kostyrko, Pavel; Smítal, Jaroslav: K šesťdesiatinám profesora Tibora Šaláta. Netuka, Ivan: Vývoj matematiky v ČSR v období 1945-1985 a její perspektivy.
Partner of
EuDML logo