Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Sodomka, L.: Zpráva o konferenci Akustická emise 96. Kroc, Jiří: Zpráva o 4. letní škole "The mechanics - materials linkage 1996". Lišková, Hana: VIII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Němcová, Martina: Dějiny matematiky - nová ediční řada.
Partner of
EuDML logo