Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Čísla hovoří. Vlášek, Zdeněk: X. sjezd polských matematiků v Katovicích, věnovaný aplikované matematice. Kopka, Jan: Celostátní porada matematiků pedagogických fakult v Ostravě.
Partner of
EuDML logo