Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Jankovský, Zdeněk: Zemřel PhDr. Otakar Glos. Čech, Vlastimil: K osmdesátinám doc. Františka Duška. Marušiak, Pavol; Marčoková, Mariana: Docent František Púchovský 65ročný. Zelinka, Bohdan: Šedesát let doc. Vladimíra Bruthanse. Voráček, Jan: Významné životní jubileum doc. Šantavé. Vaněk, J.: Šedesátiny docenta Josefa Valy.
Partner of
EuDML logo