Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Mádr, Vilém: Za profesorem Františkem Cabicarem. Koman, Milan: Za Petrem Fabingerem. Kolda, S.; Machačová, L.: Odešel RNDr. František Král, CSc. Drábek, Karel: Doc. Ota Setzer - sedmdesátpět let. Haviar, Alfonz: K životnému jubileu Ludmily Berackovej. Mádr, Vilém: Šedesátiny docenta Jaroslava Sommera. Štrba, Anton: MFF Univerzity Komenského sa stala skutočnosťou. Šedivý, Jaroslav: ICME IV - základní informace.
Partner of
EuDML logo