Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Netuka, Ivan; Veselý, Jiří: Mezinárodní konference o teorii potenciálu (ICPT'90). Janiš, Vladimír: Quantum Logics. Prášková, Zuzana: 2. světový kongres Bernoulliovy společnosti.
Partner of
EuDML logo