Previous |  Up |  Next

Article

Title: Jubilea a zprávy (Czech)
Title: Jubilees and news (English)
Language: Czech
Language: Slovak
Journal: Pokroky matematiky, fyziky a astronomie
ISSN: 0032-2423
Volume: 34
Issue: 3
Year: 1989
Pages: 180-186
Summary lang: Czech
Summary lang: Slovak
.
Category: news
.
Summary: Černý, Jaroslav; Neustupa, Jiří: Zemřel doc. RNDr. Bruno Budínský, CSc. Šafrata, Stanislav: Za Milanem Odehnalem. Bero, Peter: Exod Pytagoras. Kanichová, Beata: Medzinárodne sympózium o výskume a rozvoji vyučovania matematiky. Volf, P.: 18-th European meeting of statisticians. Vorlíčková, Dana: 4. pražské sympozium o asymptotické statistice. Laitochová, Jitka: 100 let americké matematické společnosti. (Czech)
idZBL: Zbl 0702.01006
.
Date available: 2010-12-09T23:22:28Z
Last updated: 2012-08-25
Stable URL: http://hdl.handle.net/10338.dmlcz/139188
.

Files

Files Size Format View
PokrokyMFA_34-1989-3_7.pdf 1.379Mb application/pdf View/Open
Back to standard record
Partner of
EuDML logo