Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kubáček, Lubomír: Za RNDr. Štefanom Šujanom. Vala, Josef: K pětasedmdesátinám prof. R. Pisky. Mída, Jiří: Dr. Vlastimil Macháček šedesátníkem. Drábek, Karel: Sté výročí narození profesora Františka Kadeřávka. Rektorys, Karel: K devadesátému výročí založení České matice technické. Pátý, Libor: Den otevřených dveří na MFF UK.
Partner of
EuDML logo