Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Chytilová, Marta: Konference o modelu fyziky na základní devítileté škole. Kraemer, Emil: Šedesátiny inspektora Ladislava Krkavce.
Summary:
Chytilová, Marta: Conference on the physics education pattern at the primary school Kraemer, Emil: Sixtieth birthday of the school inspector Ladislav Krkavec.
Partner of
EuDML logo