Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Tálský, Antonín: K nedožitým 80. narozeninám prof. Josefa Sahánka. Šantavý, Ivan: Prof. Rostislav Košťál sedmdesátiletý. Buřil, Zdeněk: Pětašedesátiny RNDr. Jaromíra Maláče. K 50.narozeninám docenta Karla Winkelbauera. Müllerová, Jana; Šedivý, Jaroslav: Mezinárodní kolokvium v Nyiregyháze. Janků, M.; Urbanová, J.: Konference o kombinatorice a pravděpodobnosti v počáteční škole. Chlebeček, Aleš; Keprt, Milan: Zpráva o poradě učitelů fyziky na fakultách vzdělávajících učitele a pracovníků kabinetů fyziky na KPÚ.
Partner of
EuDML logo