Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Obr. 1 3,7 a 10 jsou převzaty z časopisu Scientific American 258, č. 3 se souhlasem Scala/Art Resource, Editorial Photocolor Archives, 65 Bleecker Street, New York, N. Y. 10012, obr. 2. se souhlasem Lawrence Berkeley Laboratory, Cyclotron Road, Berkeley, California 94720. Obrázky 4, 5, 6, 8 a 9 zhotovil Ján Weiss podle obrázků v uvedeném časopise.
Partner of
EuDML logo