Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Janovský, Zdeněk: Docent Jiří Brabec šedesátníkem. Vavřinec, Eduard: Čtvrtstoletí katedry chemické fyziky matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Partner of
EuDML logo