Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Ráb, Miloš: K šedesátinám doc. Václava Kudláčka. Novák, Vítězslav; Půža, Bedřich: K šedesátinám profesora Miloše Rába. Tománek, Ľudovít: K šesťdesiatinám profesora Ondreja Strečka. Šik, František: Vzpomínka na docenta Milana Sekaninu. Pelant, J.; Reiterman, J.: Vzpomínka na Jiřího Vilímovského.
Partner of
EuDML logo