Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kulcsárová, Olga; Mihalíková, Božena: Za docentom Pavlom Šoltésom. Voříšek, Jan: K šedesátinám docenta Horského. Ottová, Angela; Neuschl, Štefan: Správa o 1. medzinárodnej škole "Electromagnetic fields and biomembranes". Janyška, J.: Mezinárodní konference o difereniální geometrii a jejích aplikacích.
Partner of
EuDML logo