Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Kostková, L.; Šoltés, J.; Černý, V.; Pišút, J.: Za Profesorkou RNDr. Zuzanou Šimkovičovou. Šindelář, Karel: Odešel Prof. RNDr. Karel Havlíček. Jodas, Vladimír: 60 rokov RNDr. Víťazoslava Repáša. Valešová, Marie: Profesor Rektorys šedesátníkem? Laitoch, Miroslav: K šedesátinám RNDr. Milana Krále, CSc. Borovanský, Peter: Správa o 7. celozväzovej letnej škole mladých programátorov.
Partner of
EuDML logo