Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Bečvář, Jindřich: Historie matematiky XVI. Lišková, Hana: II. seminář z historie matematiky. Kluiber, Zdeněk: Quarks in the curriculum. Slovák, Jan: Šestá mezinárodní konference o diferenciální geometrii a aplikacích, Brno 1995. Kočandrlová, Milada: Geometrická tradice na FSV ČVUT.
Partner of
EuDML logo