Previous |  Up |  Next

Article

Summary:
Martinská, Gabriela; Just, Ladislav: Profesor Juraj Dubinský osemdesiatnikom. Folta, Jaroslav: Historie matematiky a fyziky na 19. mezinárodním kongresu dějin věd a techniky v Zaragoze. Matyáš, Miloš: 50 let časopisu Physikalische Blätter.
Partner of
EuDML logo